Menu Close

Ultimele anunțuri

Video-urile slujbelor vor fi publicate ulterior

Slujbele nu vor mai fi difuzate live. Fiecare video va fi publicat ulterior pe site-ul Bisericii în arhiva video.
Puteți accesa arhiva în meniu: Resurse/Arhivă video. Sau click aici.

Luni 15 aprilie - Seară de tineret

Sunteți bineveniți luni seara începând cu orele 20h să luați parte la seara de tineret. Avem ca invitat pe fratele Alin Nemeș care ne va sluji prin mesaj.

Joi 18 aprilie - Patimile Lui Isus

Joi seara, începând cu orele 19h30, împreună în cadrul serviciului divin ne vom reaminti de patimile Lui Isus Hristos pentru fiecare om. Vă așteptăm la casa Domnului !

Duminică 21 aprilie - Moartea si învierea
Lui Isus Hristos.

Duminică, dimineața de la 10h-12h30 și seară de la 18h-20h, vom sărbători moartea și învierea Salvatorului! Vă invităm să luați parte la aceste momente de închinare și adorare la adresa Lui Dumnezeu, privind spre sângele Mielului care a schimbat cursul întregii omeniri!

Vineri 26 aprilie - Seară prelungită.

Ce este mai frumos decât să avem harul de a vorbi cu Dumnezeul atot creator?
Vineri seară începând cu orele 20h vom avea o seară prelungită de rugăciune și adorare în prezența Lui Dumnezeu!

"Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri" Coloseni 4:2

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Ioan
3:16

Programul săptămânii

10:00 – 12:30 Serviciu Divin
18:00 – 20:00 Serviciu Divin

20:00 – 22:00 Tineret

19:30 – 21:00 Rugăciune

20:00 – 22:00
Repetiții de grup

19:30 – 21:30 Serviciu Divin

20:00 – 22:00 Repetiții cor

17:00 – 19:00 Orchestră
19:30 – 21:30 Fanfară
19:30 – 21:00 Rugăciune

Ce credem

 • În Biblia ca fiind Cuvântul inspirat si infailibil al lui Dumnezeu
 • În existența unui singur Dumnezeu adevărat, etern, existent în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt
 • În divinitatea Domnului nostru Isus Cristos, în nașterea Sa din fecioară, in viața Sa fără păcat, în minunile Sale, în moartea Sa, în învierea Sa în trup, în înălțarea Sa la dreapta Tatălui, în revenirea Sa viitoare în glorie și putere pentru a domni
 • În speranța binecuvântată a răpirii Bisericii la venirea Domnului Isus Cristos
 • În căderea și păcătoșenia omului. Singurul mijloc de curăție din păcat este prin pocăință și credința în sângele prețios al lui Cristos
 • Nașterea din nou este absolut necesară pentru mântuirea personală. Aceasta este lucrarea interioară a Duhului Sfânt, exprimată prin pocăință și credință, urmată de o viață de sfințenie
 • Vindecarea divină este disponibilă prin lucrarea răscumpărătoare a lui Cristos pe cruce
 • Botezul Duhului Sfânt, conform cu Faptele Apostolilor 2:4, este dat credincioșilor, cu scopul împuternicirii pentru lucrare și acordare a darurilor spirituale. Botezul în Duhul Sfânt este o experiență distinctă și ulterioară nașterii din nou
 • Biserica este Trupul lui Isus Cristos, format din toți credincioșii născuți din nou
 • În puterea sfințitoare a Duhului Sfânt prin care creștinul are posibilitatea de a trăi o viață sfantă
 • În înviere și judecata finală a celor mântuiți pentru viața veșnică, iar a celor căzuți: pedeapsa veșnică
 • În ceruri noi și pământ nou pentru răsplătirea finală a celor răscumpărați
 • Marea Trimitere (Matei 28:19-20) este responsabilitatea fiecărui credincios, care este parte a Bisericii lui Cristos
Scroll Up