Menu Close

Ultimele anunțuri

Stăruință după Duhul Sfânt

Miercuri, joi și vineri incepând cu 19h30 vom avea trei seri de stăruință. Vă invităm să luați parte cu noi.

Sărbătoarea mulțumiri

Dumnezeu nea făcut mult bine! Îi vom aduce laudele noastre la sărbătoarea mulțumiri pe dată de 17 noiembrie!

Botez nou testamental

Pe 15 decembrie dimineața vom sărbători un botez nou testamental în sânul Bisericii.

Seară de colinzi -Copii

Pe 15 decembrie seară va avea loc un program special al copiilor în care vom sărbători nașterea Lui Isus prin colinzi, poezii și părtășie.

Video-urile slujbelor vor fi publicate ulterior

Slujbele nu vor mai fi difuzate live. Fiecare video va fi publicat ulterior pe site-ul Bisericii în arhiva video.
Puteți accesa arhiva în meniu: Resurse/Arhivă video. Sau click aici.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Ioan
3:16

Programul săptămânii

10:00 – 12:30 Serviciu Divin
18:00 – 20:00 Serviciu Divin

20:00 – 22:00 Tineret

19:30 – 21:00 Rugăciune

20:00 – 22:00
Repetiții de grup

19:30 – 21:30 Serviciu Divin

20:00 – 22:00 Repetiții cor

17:00 – 19:00 Orchestră
19:30 – 21:30 Fanfară
19:30 – 21:00 Rugăciune

Ce credem

 • În Biblia ca fiind Cuvântul inspirat si infailibil al lui Dumnezeu
 • În existența unui singur Dumnezeu adevărat, etern, existent în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt
 • În divinitatea Domnului nostru Isus Cristos, în nașterea Sa din fecioară, in viața Sa fără păcat, în minunile Sale, în moartea Sa, în învierea Sa în trup, în înălțarea Sa la dreapta Tatălui, în revenirea Sa viitoare în glorie și putere pentru a domni
 • În speranța binecuvântată a răpirii Bisericii la venirea Domnului Isus Cristos
 • În căderea și păcătoșenia omului. Singurul mijloc de curăție din păcat este prin pocăință și credința în sângele prețios al lui Cristos
 • Nașterea din nou este absolut necesară pentru mântuirea personală. Aceasta este lucrarea interioară a Duhului Sfânt, exprimată prin pocăință și credință, urmată de o viață de sfințenie
 • Vindecarea divină este disponibilă prin lucrarea răscumpărătoare a lui Cristos pe cruce
 • Botezul Duhului Sfânt, conform cu Faptele Apostolilor 2:4, este dat credincioșilor, cu scopul împuternicirii pentru lucrare și acordare a darurilor spirituale. Botezul în Duhul Sfânt este o experiență distinctă și ulterioară nașterii din nou
 • Biserica este Trupul lui Isus Cristos, format din toți credincioșii născuți din nou
 • În puterea sfințitoare a Duhului Sfânt prin care creștinul are posibilitatea de a trăi o viață sfantă
 • În înviere și judecata finală a celor mântuiți pentru viața veșnică, iar a celor căzuți: pedeapsa veșnică
 • În ceruri noi și pământ nou pentru răsplătirea finală a celor răscumpărați
 • Marea Trimitere (Matei 28:19-20) este responsabilitatea fiecărui credincios, care este parte a Bisericii lui Cristos
Scroll Up