Cerere pentru botezul 2022

Completând acest formular :
Mărturisesc în fața lui Dumnezeu și în fața Bisericii sale că doresc să închei un legământ cu
Dumnezeu în apa botezului din convingere personală și nesilit de nimeni.
Declar că voi urma cursul de cateheză care va fi organizat cu această ocazie cu cea mai mare
seriozitate și mă angajez să respect orînduielile bisericii Elim, făcând tot ce îmi stă în putință
pentru promovarea impărăției lui Dumnezeu.